InternationalStudent.com InternationalStudent.com
Sign in to Your Account Done
Forgot account info?

Don't have an Account?

Register Now!

Done USA School Search
Study In:

ELS Language Centers - New York

Study in the USA at ELS Language Centers - New York

Bạn đang mơ ước được học tập tại Hoa Kỳ?

Hãy biến ước mơ của bạn thành sự thật. Bạn không phải hoàn thành nghĩa vụ nào cả, chỉ cần điền một mẫu đơn này và đại diện tuyển sinh quốc tế từ Trung tâm ngôn ngữ ELS - New York sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để giải đáp bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể đưa ra.

Yêu cầu cung cấp thêm thông tin

Có! Tôi muốn sau này nộp mẫu đơn dễ dàng hơn.
Có! Tôi đồng ý là InternationalStudent.com có thể chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các trường cao đẳng, đại học là khách hàng và đối tác của trang web. Tôi cũng muốn nhận được bản tin hàng tháng và thư vào dịp đặc biệt khác từ InternationalStudent.com. Tôi đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Tuyên bố về quyền riêng tư. Là một trang web của Hoa Kỳ, cả hai văn bản trên đều cung cấp thông tin cho việc chúng tôi sử dụng và lưu giữ thông tin của bạn trong Tuyên bố sử dụng và điều khoản của Hoa Kỳ
International students who are non-native English speakers are typically required to provide evidence of their English abilities before they are admitted into a US college or university. «IELTS» provides a fair, accurate and reliable measure of language skills, and is trusted by organizations worldwide as a proof of English proficiency.

Video

Bảng tin trên mạng xã hội

Get the International Student Newsletter!